SCHAGEN - Donderdagmiddag 13 december ‘kiezen’ de medewerkers van gemeente Schagen hun kerstpakket. Ze kunnen ook kiezen voor een schenking aan Hospice Schagen.

Lokale ondernemers
Donderdagmiddag 13 december is het gemeentehuis dicht vanaf 16.00 uur. De medewerkers zijn dan bij een interne kerstmarkt. Hier bieden lokale ondernemers hun waren aan. De medewerkers van de gemeente kiezen wat zij willen hebben. Naast de keuze voor producten of cadeaubonnen van de lokale ondernemers kunnen de medewerkers hun kerstpakket ook schenken aan een goed doel. Dat houdt in dat de financiële tegenhanger van de producten (50 euro maximaal) geheel of gedeeltelijk wordt weggegeven. De medewerkers kiezen zelf welk deel van hun kerstpakket zij willen schenken aan het goede doel. Dit jaar is dat wederom Hospice Schagen.

Hospice Schagen
Hospice Schagen is een kleinschalige instelling waar 24/7 professionals en vrijwilligers palliatieve zorg en ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase. Wanneer genezing niet meer mogelijk is. Iedereen heeft het recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Sterven in de thuissituatie is voor velen een wens. In sommige gevallen is dat echter niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden of, omdat familie/vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden. In dat geval verlenen de verpleegkundigen en vrijwilligers van Hospice Schagen deskundige zorg tijdens de laatste levensfase in een sfeer van rust, warmte en privacy.