SCHAGEN - De gemeente Schagen zet het woningbouwplan Buitenvaert’in Schagerbrug door, ondanks bezwaren van de provincie. Het woningbouwplan op het terrein achter de snackbar in Schagerbrug stuit op verzet bij de provincie omdat het om een weidevogelgebied zou gaan.

Toch zegt wethouder Jelle Beemsterboer door te gaan met het project, omdat er al jaren grote behoefte is aan nieuwe woningen in Schagerbrug. De gemeente start nu een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Het plan telt 40 woningen, waarvan 30 procent sociale woningbouw.

Dinsdagavond 17 juli vanaf 17.30 uur is er een informatieavond over het plan in Sporthal Molentocht in Schagerbrug.