SCHAGEN - De raad heeft de verordening Duurzaamheidslening vastgesteld. Wij stimuleren hiermee energiebesparing in de bestaande woningvoorraad en zet in op een versnelling in de energieneutrale en aardgasloze gebouwde omgeving. “Energiebesparende maatregelen in en aan bestaande woningen dragen niet alleen bij aan de beoogde duurzame, energieneutrale gemeente. De effecten ervan merk je direct in je portemonnee”, licht wethouder Hans Heddes toe. “Denk aan een aanzienlijk lagere energierekening, meer wooncomfort en vaak een beter binnenklimaat.”

Aanvragen
Zowel woningeigenaren als huurders kunnen gebruik maken van de Duurzaamheidslening. Daarnaast is de lening ook geschikt voor inwoners die willen investeren in zonnepanelen op het dak van derden of op maatschappelijk vastgoed. De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- met een rente van 1,60% voor 10 jaar en 15 jaar. De gemeente heeft in totaal € 630.000,- beschikbaar gesteld voor deze lening.

Geen subsidie meer
Inwoners van Schagen konden tot voor kort gebruik maken van de subsidieregeling voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en verduurzaming van woningen. Deze regeling liep van begin 2016 tot en met eind 2018. Deze succesvolle regeling is echter ongeschikt om woningeigenaren te helpen die onvoldoende budget hebben voor de flinke investeringen die nodig zijn om de woning klaar te maken voor de toekomst.

Aanvragen en informatie
Geïnteresseerden kunnen een aanvraag indienen via de website van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Voor informatie over het aanvragen van een lening kan men contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord die de lening voor de gemeente uitvoert, telefoonnumer 088 – 10 21 786. Gedetailleerde informatie over de Duurzaamheidslening vindt u op de website van SVn, of bel (088) 25 39 400.