SCHAGEN - Het gemeentebestuur van Schagen heeft besloten zich aan te sluiten bij M50. Dit is een platform van middelgrote gemeenten die samen aandacht vragen in Den Haag voor hun belangen. Een van die belangen is het inkomen van onze gemeente vanuit het Gemeentefonds.


De M50, voorheen Platform Middelgrote Gemeenten (PMG), is een netwerk van middelgrote gemeenten die vaak een centrumfunctie in de regio vervullen. Dat doet Schagen ook. De M50 komt op voor de belangen van middelgrote gemeenten. Dat doen zij door aandacht te vragen voor de volgende vier doelstellingen:

  • Een eerlijk en toereikend gemeentefonds, zonder opschalingskorting;
  • Toereikende middelen voor Jeugdzorg en autonomie om regionale samenwerking zelf vorm te geven;
  • Het woningtekort in Nederland aanpakken, door landelijk te bouwen en te investeren in de leefbaarheid in de regio;
  • Investeren in betere mobiliteit tussen middelgrote gemeenten, met duurzame bereikbaarheid en (H)OV knooppunten.

De aanleiding dat wethouder Joke Kruit wil dat onze gemeente bij M50 komt, is dat we als gemeente steeds meer extra taken krijgen. Zonder dat daar voldoende geld bij wordt gegeven door het Rijk. Onze gemeente Schagen (nadeelgemeente) krijgt te maken met negatieve herverdeeleffecten en een opschalingskorting, waardoor er minder inkomsten uit het gemeentefonds zijn voor Schagen. Daardoor staat de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering onder druk. “Met deelname aan M50 tonen wij ons als gemeente Schagen niet alleen solidair met andere gemeenten, maar zal ook de kracht van het netwerk als gesprekspartner van het Rijk en de VNG, verder kunnen worden versterkt, “ zegt wethouder Kruit.

Naast lobby profileert de M50 zich ook op andere manieren in Den Haag. M50 trekt steeds intensiever op met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en andere instellingen.