SCHAGEN - De toeristenbelasting in gemeente Schagen wordt vanaf 2023 fors verhoogd met 30%. De meeropbrengst hieruit zal niet worden gebruikt ter ondersteuning van de toeristische sector, maar aan de uitbreiding van het ambtelijk apparaat.


Voorzitter Kees de Wit van Ondernemers Federatie Schagen sector Recreatie en Toerisme, noemt dit een boete op de bijdrage aan de lokale economie. “Een verhoging van 30% is irreëel en oneerlijk. Er is altijd sprake geweest van een geïndexeerde verhoging in de toeristenbelasting, een dossier waar de sector altijd constructief aan heeft meegewerkt. Om het tarief in 2022 van € 1,34 zonder enige vorm van communicatie in één klap te verhogen naar € 1,75 in 2023, is de toerist onnodig en onbegrijpelijk afschrikken.”

Belang van toerisme wordt onderschat

Het besluit treft meer dan alleen de sector Recreatie en Toerisme, vult Peter Vriend van Vakantiepark Capfun de Bongerd aan. “Niet alleen de toerist is de dupe van deze buitensporige verhoging van de toeristenbelasting. Toerisme staat heel nauw in verbinding met bijna alle domeinen die voor een bloeiende regio belangrijk zijn. Toerisme betekent banen, financieel gezonde bedrijven en een gezonde en welvarende verbinding tussen mensen, cultuur, natuur en recreatie. Een gemeentelijke begroting sluitend maken over de rug van de toerist is onlogisch en als regio sterk zelfondermijnend.”

Samen op zoek naar eerlijker tarief

De Ondernemers Federatie Schagen roept de politiek op het besluit te wijzigen om gezamenlijk tot een meer gedragen oplossing te komen. Met een petitie die via de website www.redeconomieschagen.nl al door veel ondernemers ondertekend is, willen zij aantonen dat een valse start van de nieuwe gemeenteraad voorkomen kan worden door in participatie met De Ondernemers Federatie Schagen het besluit te wijzigen.

De politieke partij die het aandurft dit genomen besluit opnieuw ter beoordeling te stellen, kan alvast rekenen op veel steun uit de regio. “Het laatste wat je als gemeente Schagen moet willen, is een al zo gedupeerde sector nog verder onder druk zetten”, licht Kees de Wit toe. “We vragen de gemeenteraad niets meer dan voor 2023 met open vizier opnieuw naar dit besluit te kijken en werken graag mee waar we kunnen. Maar dan moet het eerst opnieuw op tafel en wij vinden onze toerist en onze regio dat meer dan waard.”