SCHAGEN - De woningnood is hoog in onze gemeente. Daarom heeft het college in het coalitieprogramma 2018 de ambitie opgenomen om elk jaar te starten met de bouw van minimaal 300 woningen. Om de voortgang van de woningbouw op de voet te kunnen volgen en bij te kunnen sturen waar nodig heeft het college een monitoringssystematiek ‘woningbouwprogramma’ ingevoerd.


Het woningbouwprogramma geeft een beeld van de huidige planning van het programma. Daaruit blijkt dat de bouw van 300 woningen per jaar haalbaar is. Het betreft een dynamisch programma waarin dagelijks bijgesteld en aangepast kan worden. Soms worden plannen naar voren gehaald als blijkt dat versnelling in de oplevering plaatsvindt. Anderzijds kunnen plannen vertraging oplopen door externe omstandigheden, zoals wetgeving (flora en fauna) of langere procedures door bezwaar en beroep. In onderstaand document vindt u een overzicht van het het totaal van het woningbouwprogramma.

Wethouder Jelle Beemsterboer: “Toen we in het coalitieakkoord de doelstelling opnamen om 300 woningen per jaar te bouwen wisten we dat dit niet eenvoudig zou zijn. Dat we inmiddels op dat niveau zitten en dat ook kunnen blijven volhouden geeft er vertrouwen in dat we de woningnood op zullen lossen. Met deze monitoringssystematiek houden we de gemeenteraad regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen in ons woningbouwprogramma.”