SCHAGEN - Een flinke tegenvaller voor de gemeente Schagen. Na een controle van de Belastingdienst heeft de gemeente over 2016 een naheffing van 601.000 euro ontvangen.

Uit steekproeven van de Belastingdienst bleek dat er nog 509.472 euro voor het BTW-compensatiefonds en 91.640 euro aan omzetbelasting betaald moet worden.

Bezwaar
Tegen een deel van de naheffing heeft de gemeente bezwaargemaakt: "Als gemeente vinden wij het belangrijk om ons huishoudboek zo goed mogelijk op orde te hebben. Wij zijn het echter niet eens over de conclusies voor onze aangifte met betrekking tot het BTW Compensatiefonds. Hierom maken we bezwaar tegen dit deel van de aanslag voor een bedrag van 367.496 euro", laat Joke Kruit, wethouder Financiën weten. De gemeente ziet liever dat dit geld naar inwoners en ondernemers gaat.

"Ook wij kunnen fouten maken als we aangifte doen bij de Belastingdienst. Voor een deel is de naheffing van de Belastingdienst terecht. Dus die gaan wij gewoon betalen", aldus Kruit.