SCHAGEN - De gemeente Schagen heeft van de provincie een subsidie ontvangen van 94.250 euro, voor het versnellen van de woningbouw in Schagen. De provincie heeft recentelijk een aanvraag hiervoor goedgekeurd. Het bedrag wordt aangewend voor twee woningbouwlocaties in respectievelijk Schagerbrug en Schagen.


Wethouder Jelle Beemsterboer: “Het is belangrijk dat de woningbouw de komende jaren door kan blijven gaan. Ik ben blij dat de provincie Noord-Holland hieraan ook een bijdrage levert. Het geld gebruiken we om extra capaciteit in te zetten. Ik heb er vertrouwen in dat we de komende jaren gestaag doorgaan met de bouw van woningen in onze mooie gemeente.”

In 2019 meldde de gemeente een aantal nieuwbouwprojecten aan bij de provincie. Zo probeerde men om in aanmerking te komen voor de ‘versnellingsgelden’. Dat is dus gelukt. Het geld is niet bestemd voor bakstenen of ander bouwmateriaal. De provincie geeft subsidie voor tijdelijke inhuur van personeel. Dat personeel wil de gemeente inhuren, om de woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied in de gemeente te bevorderen.