SCHAGEN - De gemeente nodigt alle inwoners uit om mee te praten over de sociale ontmoeting in Petten.

Hiervoor organiseert de gemeente een bijeenkomst op:

Donderdag 4 november 2021

Vanaf 18.00 uur

Multifunctionele Ruimte aan de Sportweg 5 te Petten.

De gemeente heeft een bedrag van maximaal € 300.000 beschikbaar gesteld om te investeren in de sociale ontmoeting in Petten. Dit bedrag is bedoeld om nu en in de toekomst sociale ontmoeting stimuleren en daarmee de sociale samenhang in Petten. Onderdeel daarvan is een effectief en gezond gebruik, beheer en exploitatie van de MFR en het voormalige VVV-gebouw waarin het DOP is gehuisvest.

Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom op deze bijeenkomst. Hij of zij kan tijdens de bijeenkomst zijn of haar wensen en ideeën met de andere deelnemers delen. Wij hechten namelijk veel belang aan het gezamenlijke gesprek om in overleg met elkaar tot ideeën, keuzes en oplossingen te komen ten behoeve van de inwoners van Petten.

Vanuit de gemeente zullen de gemeentesecretaris Alexander Meijer en directielid Peter Jager de avond leiden. Verder zijn vertegenwoordigers van SV Petten, het DOP en de dorpsraad uitgenodigd om deel te nemen aan deze gesprekken. U bent vrij om op de avond zonder aanmelding binnen te lopen. Als u vooraf nog informatie wilt ontvangen kunt u zich aanmelden door te mailen naar gemeentesecretaris@schagen.nl.

Het is de bedoeling om voor het eind van dit jaar tot een goede oplossing te komen. In de tussentijd draagt de gemeente zorg voor het beheer en de exploitatie. Mensen die gebruik willen maken van de MFR of het DOP-gebouw kunnen dat doen via het mailadres stichtingsebap@gmail.com.

Wij hebben onlangs de eerder geplande bijeenkomst hiervoor moeten annuleren. Helaas lukte het niet om op dat moment iedereen op hetzelfde tijdstip aanwezig te kunnen laten zijn. Wij hopen dan ook belangstellenden en betrokkenen donderdag 4 november om 18.00 uur te treffen in de Multifunctionele Ruimte in Petten.