SCHAGEN - Per 1 juli 2023 is de aflosperiode voor de nieuwe wettelijke schuldregelingen (WSNP) door het rijk verkort van 36 maanden naar 18 maanden.


De gemeente voert de minnelijke schuldregelingen uit. (MSNP) Om beide regelingen op elkaar aan te laten sluiten heeft het college het advies van het Rijk opgevolgd om de aflostermijn van de minnelijke schuldregelingen per 01 juli 2023 ook te verkorten van 36 maanden naar 18 maanden. Inwoners in de schuldhulpverlening betalen dus 18 maanden schuld af in plaats van 36 maanden.

"Wij als gemeente Schagen willen ook inwoners die voor 1 juli een minnelijke schuldenregeling hebben getroffen van deze regeling laten profiteren. Hiervoor is een lokale overgangsregeling getroffen waardoor ook zij een verkorte aflostermijn van 18 maanden krijgen".

Inwoners sneller uit de schulden

Met deze regeling willen wij de inwoners helpen om sneller uit de schulden te komen. En zo een nieuwe start te kunnen maken.

Nazorg en ondersteuning blijven belangrijk om terugval te voorkomen. Daarom biedt onze gemeente na de aflossingstermijn van 18 maanden nog langer ondersteuning voor diegenen die dat nodig hebben.

Geen schaamte, vraag hulp

“Mensen schamen zich vaak wanneer ze geldproblemen hebben. Daarom schakelen ze vaak niet, of heel laat, hulp in. Ik wil mensen juist oproepen om bij ons aan te kloppen als ze zien dat de schulden oplopen. We hebben mensen en middelen om de juiste hulp te bieden, dus neem gerust contact op met gemeente Schagen.”

Puck de Nijs-Visser

Wethouder