SCHAGEN - Er komt een nieuw geluidsscherm langs de N245 bij wijk Muggenburg in Schagen. Daarmee komt een einde aan de geluidsoverlast voor de bewoners. Als het vergunningentraject is doorlopen, kan de uitvoering beginnen. Het is nog niet bekend wanneer dat is.

Sinds een aanrijding het vorige scherm vernielde in 2017, wachten de bewoners op een oplossing voor de geluidsoverlast. Wij onderzochten meerdere varianten voor een “geluidswerende constructie”. Wethouder Hans Heddes: “Gedurende dit proces werd duidelijk hoeveel waarde de direct omwonenden hechten aan een transparant scherm. Ik ben dan ook heel blij dat het college instemt met het voorstel om het nieuwe geluidscherm doorzichtig te maken.”

Vertraging
In 2017, alweer drie jaar geleden, reed een automobilist in op het geluidscherm langs de N245. De automobilist bleek onverzekerd te zijn. We hebben lang gezocht naar de mogelijkheden om de schade te verhalen op de chauffeur, zonder succes. Dat leidde al tot vertraging. Vervolgens waren er problemen met aanbestedingen, het duurzaamheidstraject en de benodigde onderzoeken (bodem, geluid en mogelijke energieopwekking). “Het vergunningstraject moet nog beginnen, dus het scherm staat er nog niet. Maar een belangrijke stap in deze richting is nu gezet,” licht wethouder Heddes toe.

Duurzaamheid
Het opwekken van duurzame energie op deze locatie is op dit moment niet haalbaar. Om aan de andere wensen van duurzaamheid te voldoen, worden materialen zoveel mogelijk hergebruikt en het scherm wordt van veiligheidsglas gemaakt. Hierdoor blijft de doorkijk en lichtinval behouden en voldoet het scherm ook aan de wet Geluidshinder.

Participatie
In het verleden hebben omwonenden zich ingezet om het oude scherm netjes en schoon te houden. Tijdens de laatste bewonersbijeenkomst werd voorgesteld om deze samenwerking weer een nieuw leven in te blazen. Daarom vraagt wethouder Heddes mensen die hieraan mee willen werken, om zich op te geven via het aanmeldformulier.