SCHAGEN - Een gemeente-ambtenaar van Schagen heeft onbedoeld een phishingmail naar zijn complete adressenlijst gestuurd. Hij klikte op de malafide link, waardoor een sneeuwbaleffect ontstond en de foute mail naar honderden adressen werd gestuurd.


De phishingmail kwam zo ook bij bewoners uit Schagen terecht.

Het bericht suggereert dat mensen geld moeten overmaken aan de gemeente en daarvoor een rapport moeten openen. Maar als ze daar op ingaan, krijgt de verzender toegang tot de contactenlijst van het slachtoffer. De foute mail wordt zo ook naar al deze mensen gestuurd.

Bedoelingen duister
Om de schade te beperken, waarschuwt de gemeente nu voor deze e-mail: "De afzender die dit heeft veroorzaakt, is niet bekend. Vermoedelijk zijn de bedoelingen duister." Ze adviseert om de e-mail niet te openen en direct te verwijderen. "Mocht u dus een mail krijgen van de gemeente met als onderwerp 'Afdracht van Schagen', open het niet!"

Iedereen die de e-mail wel heeft gehad, wordt aangeraden de wachtwoorden te veranderen. "Vooral die waarmee de computer wordt ingeschakeld. Mocht u dat wachtwoord voor meerdere zaken gebruiken, verander het daar dan ook."