WIERINGERWERF - De aanvraag logiesaccommodaties voor arbeidsmigranten aan de Dorsmolen 15 in Wieringerwerf levert veel vragen en bezwaren op.

Kennelijk is er een folder in de omgeving verspreid waarin wordt opgeroepen per mail bezwaar aan te tekenen tegen deze ontwikkeling. Wij willen - vermoedelijk ten overvloede - benadrukken dat deze folder niet afkomstig is van de gemeente Hollands Kroon.

Huidige situatie

Voor de Dorsmolen is wel een aanvraag gedaan om arbeidsmigranten te huisvesten, maar er is nog geen vergunning verleend. Het is op dit moment dan ook niet mogelijk om bezwaar tegen deze aanvraag te maken. Dit kan pas als de omgevingsvergunning daadwerkelijk wordt verleend of geweigerd. De weigering of verlening van de vergunning wordt dan gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. Dit is in te zien via de website www.officielebekendmakingen.nl.

Ook willen wij u erop wijzen dat het wettelijk gezien niet mogelijk is om bezwaren tegen een omgevingsvergunning via een mailbericht aan een gemeente kenbaar te maken. In de bekendmaking van de verlening of weigering van de omgevingsvergunning staat precies aangegeven op welke wijze bezwaar kan worden gemaakt.