BURGERBRUG - Sinds maandag 27 mei voert De Jong Zuurmond in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de kruispunten bij de Burgervlotbrug en de Sint Maartensvlotbrug. Naast deze werkzaamheden gaat De Jong Zuurmond ook asfaltwerkzaamheden uitvoeren aan de Burgervlotbrug.


Het asfalt in de bebouwde kom voldoet niet meer aan de eisen en moet in 2024/2025 vervangen worden. Omdat er nu al daar gewerkt wordt en al duidelijk verkeersmaateregelen en omleidingen staan is het mogelijk om het asfaltwerk in dit werk te combineren. Op deze manier wordt werk met werk gecombineerd en heeft de omgeving maar een keer hinder in plaats van twee keer.

Planning

Aanstaande maandag 10 juni wordt om 07.00 uur in de ochtend gestart met asfaltwerkzaamheden aan de waterkant richting Den Helder. Het verzoek aan de omwonenden is om tijdens deze werkzaamheden de weg vrij te maken en hun voertuig elders te parkeren. Deze werkzaamheden worden alleen overdag uitgevoerd.

Daarna wordt op maandag 17 juni om 07.00 uur in de ochtend gestart met asfaltwerkzaamheden aan de kant van de woningen richting Alkmaar. Ook hier is het verzoek aan de omwonenden om tijdens deze werkzaamheden de weg vrij te maken van voertuigen en deze elders te parkeren. Deze werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en lopen door in de avond.

Houd u rekening met extra reistijd: de verwachting is dat de maandagen druk zullen zijn met verkeer.

Hinderaanpak

De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Gemotoriseerd rijdt om de beurt over dezelfde rijbaan langs de werkzaamheden. Voor fietsers en voetgangers verandert er niets. Verkeerslichten en verkeersregelaars regelen ter plekke het verkeer. De maximumsnelheid ter hoogte van de werkzaamheden wordt tijdelijk verlaagd naar 30 km/uur. De extra reistijd op de N9 kan hierdoor op drukke momenten oplopen tot 30 minuten. Auto- en vrachtverkeer wordt tijdens de werkzaamheden geadviseerd bij drukte om te rijden via de naastgelegen provinciale weg N245.