SCHAGEN - RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) organiseert de Maand van het Werk. De hele maand oktober staat de regio Noord-Holland Noord in het teken van werk en arbeidsmarktontwikkelingen. Sharon Smit, directeur RPAnhn: “Wij zien dat er veel goede initiatieven in de regio zijn om mensen aan werk te helpen of houden. Om deze initiatieven zichtbaar te maken hebben wij de Maand van het Werk opgezet, zodat organisaties elkaar inspireren en van elkaar kunnen leren.”

Kracht on Tour Pak je Kansen dag
Maandag 8 oktober staat schouwburg Het Park in Hoorn in het teken van je kansen pakken op weg naar een nieuwe (loop)baan. In de ochtend kunnen vrouwen inspiratie opdoen, workshops volgen en potentiële werkgevers ontmoeten bij Kracht on Tour. In de middag kunnen cliënten van WerkSaam Westfriesland en UWV naar de Pak je Kansen dag. Daar krijgen deelnemers praktische informatie en vaardigheden aangereikt, zodat ze klaar zijn voor een eerste ontmoeting met een werkgever. Die kunnen zij direct toepassen tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven-dagen op 12 en 13 oktober.

Beide bijeenkomsten zijn gratis. Maandag 29 oktober is Het Grootste Werkfestival, ook in Het Park te Hoorn. Werkgevers, ondernemers, werknemers, onderwijs- en overheidsorganisaties gaan hier in gesprek om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en afspraken te maken om knelpunten op de arbeidsmarkt gezamenlijk aan te pakken. Online worden alle evenementen, initiatieven en projecten onder de aandacht gebracht, op de website www.maandvanhetwerk.nl. Meer informatie over het festival staat op e website: www.hetgrootstewerkfestival.nl.