SCHAGEN - Op 6 september heeft het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente de ‘Evaluatie van het Beleid Zonneparken’ vastgesteld en bepaald dat het Beleid Zonneparken moet worden bijgesteld. Hans Heddes: ”We werken al een aantal jaren met dit beleid. In de uitvoering zijn we tegen een aantal zaken aangelopen. Zo maakt het beleid alleen zonneparken tot 2 hectare mogelijk, terwijl we in RES-zoekgebieden ook enkele grotere zonneparken mogelijk willen maken. Bovendien komt het beleid niet altijd overeen met het provinciaal beleid, wat belemmerend werkt in de afhandeling van vergunningaanvragen”.


Beleid Zonneparken

In 2019 heeft de gemeenteraad het beleid Zonneparken vastgesteld. Daarin wordt geregeld waaraan aanvragen voor zonneparken moeten voldoen. Op 11 februari 2020 heeft de gemeenteraad besloten om een evaluatie van dit beleid uit te voeren en deze te verwerken in het proces van de Regionale Energie Strategie (de RES). Omdat vorig jaar de gemeenteraad de RES heeft vastgesteld is de aanleiding ontstaan om de evaluatie uit te voeren.

Evaluatie

Op basis van de conclusies van de evaluatie Beleid Zonneparken heeft het college besloten dat het beleid Zonneparken moet worden bijgesteld. Inwoners en andere belanghebbenden zullen in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze op het bijgestelde beleid in te brengen, voordat het wordt vastgesteld.