SCHAGEN - Henk Kok, secretaris van cultuurhuis Markt 18 in Schagen, heeft de Erepenning van Verdienste van gemeente Schagen ontvangen. Burgemeester Marjan van Kampen reikte de erepenning uit op maandag 22 augustus. Dit gebeurde tijdens de bestuursvergadering van Markt 18, waarin Henk Kok afscheid nam.

Henk (Hendrikus Johannes) Kok (79 jaar) is een bekend persoon in stad Schagen. Ook in de regio kennen velen hem als groot voorvechter van de West-Friese cultuur. Hij is sinds 2006 secretaris van Markt 18 (2006-2022) en daarmee ook de contactpersoon naar alle gebruikers van het cultuurhuis. Ook is hij secretaris van de Uitmarkt Schagen (2015-2022), secretaris van de werkgroep Uitmarkt, doet de redactie van de Uitmarktkrant en is daar contactpersoon voor alle deelnemers. Henk Kok was jarenlang betrokken toneelspeler en voorzitter van toneelvereniging Ozos (Ontwikkeling zij ons Streven) en voorzitter van het eerdere Scagontheater. Voor Ozos is hij op de achtergrond nog steeds actief. Verder is hij al sinds 1970 en nog steeds schrijver en taalkundig adviseur van Creatief West-Fries. Hij levert een belangrijke stimulerende en deskundige bijdrage aan het West-Fries Genootschap.

Voor dit alles ontving Henk Kok op 8 maart 2014 een Koninklijke Onderscheiding als Lid in Orde van Oranje Nassau. Voor zijn inspanningen voor het West-Friese dialect ontving hij in 2021 de Jan Pannekeetprijs. Ook is Henk Kok in het bezit van een Oorkonde van het Nederlands Centrum voor Amateur Toneel (NCA).

Henk Kok ontving nu de erepenning omdat hij een van de personen is in Schagen en omgeving die zich inspant voor ontwikkeling van de cultuur in de samenleving. Hij verbindt mensen met elkaar en met vele aspecten van de cultuur. Ook is hij inmiddels het levende geheugen van cultureel Schagen. Om deze redenen besloot het gemeentebestuur van Schagen hun waardering en respect voor Henk Kok te uiten met de Erepenning van Verdienste van gemeente Schagen.