SCHAGEN - Vrijdag 29 juni heeft burgemeester Marjan van Kampen samen met de fractievoorzitter van de SP, de heer Rijnders en medewerkers van Wonen Plus Welzijn de eerste weesfietsen gelabeld.

Vanaf nu blijven deze fietsen nog 1 maand gelabeld staan. Daarna worden ze opgehaald en opgeslagen bij werkleerbedrijf De Factorie aan de Zijperweg 14 in Schagen. Verwijderde fietsen kunnen tot uiterlijk 13 weken na verwijdering worden teruggehaald bij het werkleerbedrijf. In de werkleerplaats van de Factorie worden deze fietsen weer opgeknapt of gesloopt. Bruikbare fietsen worden uitgeleend aan mensen die niet over een fiets beschikken, bijvoorbeeld mensen die vanuit het buitenland in Schagen komen wonen.

Overlast
De overlast van zogenaamde ‘weesfietsen’ rond het NS station in Schagen wordt op deze manier aangepakt. Mensen die moeilijk aan een baan komen en graag zinvol bezig willen zijn, worden op initiatief van de gemeente en Wonen plus Welzijn hierbij ingezet. “Weesfietsen en verkeerd geparkeerde fietsen zijn een doorn in het oog van vele treinreizigers en omwonenden van het station. Hier gaan wij nu iets aan veranderen,” licht burgemeester Van Kampen toe.

Samenwerkingsverband
Aanleiding om dit project te initiëren was de motie van de SP van 13 december 2016 met de vraag of een betaalde fietsenstalling bij het station Schagen ontwikkeld kon worden en daarbij de inzet van mensen uit het uitkeringenbestand te betrekken (sociale activering, tegenprestatie,werkervaring).

Samen met Stichting Wonen Plus Welzijn (Wpw) is een project bedacht waarbij de stichting haar Factorie inzet, een werkleerplaats voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen die van een uitkering leven en moeilijk aan een baan komen doen in de Factorie werkervaring op, of vinden er een zinvolle dagbesteding en leggen er contact met andere mensen. De gemeente heeft 10.000 euro voor dit project gereserveerd. Dit is voor begeleiding en ondersteuning, reparatie en vervoer. In september evalueren zij deze aanpak om daarna het vervolg te bepalen, inclusief de financiering voor langere termijn.