SCHAGEN - De nieuwe Stolperbrug wordt een moderne, duurzame brug ten noorden van de huidige Stolperbasculebrug. Reageren op het ontwerp kan tot 31 maart 2021


De oude brug uit 1934 is aan vervanging toe. De nieuwe brug krijgt een neutrale, lichte kleur en het ontwerp gaat passen bij de andere bruggen en viaducten in de omgeving. De oude brug blijft tijdens de bouw in gebruik, zodat de belangrijke verbinding voor het verkeer blijft behouden.

Op 10 maart 2021 presenteerde de provincie Noord-Holland het nieuwe ontwerp op een online informatieavond voor ongeveer 30 geinteresseerden. Naast het ontwerp was er aandacht voor het online platform waarop reacties en vragen kunnen worden achterlaten.

Online reageren op het ontwerp
De provincie betrekt de omgeving graag bij de plannen en gaat vragen en reacties inventariseren. Omdat een fysieke bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen voorlopig niet mogelijk is, is naar online manieren gezocht. Witteveen + Bos heeft daarom een online platform ontwikkeld met de plannen, waarop reacties op specifieke onderwerpen kunnen worden achtergelaten.

Doorlopend beantwoordt de provincie nieuw binnenkomende vragen en wordt het online platform steeds bijgewerkt. Reacties van anderen zijn voor iedereen in te zien. Het platform is beschikbaar voor vragen en reacties tot 31 maart 2021.

Eerdere reacties vanuit de buurt

Reacties en suggesties uit eerdere informatiesessies met de buurt en belangengroepen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp van de nieuwe Stolperbrug. In 2018 werd onder meer verzocht om een bredere bocht van de rotonde naar de brug - met name voor vrachtverkeer - extra aandacht voor de fietsoversteek bij de N9 en een scheiding van gemotoriseerd en fietsverkeer op de brug.

Aan deze onderwerpen is extra aandacht besteed in het nieuwe ontwerp. De genoemde bocht is verbreed en het fietsverkeer krijgt een eigen, gescheiden, fietspad op de brug. Op het platform zijn drie opties uitgewerkt voor een fietsoversteek bij de N9, waarop reacties kunnen worden achtergelaten.

Over de Stolperbasculebrug
De Stolperbasculebrug in de provinciale weg N248 moet worden vervangen. De brug uit 1934 is sterk verouderd en te smal voor vrachtverkeer. Er komt een nieuwe (beweegbare) brug aan de noordkant van de huidige brug. Deze wordt breder en robuuster, met een levensduur van 100 jaar. De nieuwe brug wordt energieneutraal, circulair en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. De huidige Stolperbasculebrug blijft in gebruik tot de nieuwe brug klaar is en wordt pas daarna gesloopt. Zo blijft deze belangrijke verbinding behouden, en de regio bereikbaar. De werkzaamheden zijn op dit moment gepland voor 2023-2024.