SCHAGEN - Welke wegen in onze gemeente zijn volgens u het gevaarlijkst? Wat maakt dat die wegen gevaarlijk zijn? Welke wegen zijn wel veilig? Waarom die dan wel? Dit willen wij graag van onze inwoners weten. Wij roepen daarom onze inwoners op om met ons mee te denken via het participatieplatform samen.schagen.nl.


Wethouder Hans Heddes: “Wij willen graag op al deze vragen antwoord krijgen van onze inwoners. Zodoende komen we te weten welke gevoelens er spelen bij de veiligheid van het verkeer. Maar ook horen wij graag wat volgens onze inwoners de oorzaak is van onveiligheid. Ligt het aan de verkeerssituatie of ligt het aan het gedrag van de weggebruiker? Of misschien aan iets waar wij nu nog niet aan denken?”

Verkeersonveiligheidskaart
In deze eerste fase van het onderzoek kunt u vanaf 3 februari via samen.schagen.nl op een kaart aangeven waar u het verkeersonveilig vindt. Hierbij kunt u aangeven wat er precies onveilig is en voor wie. Het gaat hierbij om wegen binnen onze gemeente. Later in het jaar volgt een enquête waarmee dieper op de verkeersonveilige locaties in gegaan wordt. De resultaten hiervan sturen wij in de zomer naar alle deelnemers. In het najaar is de risicoanalyse gereed. Ook deze wordt dan naar de deelnemers toegestuurd.

Risicoanalyse
In 2018 heeft de rijksoverheid het Strategisch Plan Verkeersveiligheid opgesteld. Wij hebben naar aanleiding van dit plan onderzoek gedaan. Vorig jaar maakten wij op basis van veel cijfers en informatie een risicoanalyse verkeersveiligheid. Het onderzoek was niet genoeg. Want we misten de meningen en gevoelens van onze inwoners. Daarom vragen wij nu aan onze inwoners om aan te geven welke locatie zij verkeersonveilig vinden op samen.schagen.nl.

De uitkomsten worden verwerkt in de nieuwe risicoanalyse verkeersveiligheid, die eind 2021 gereed is. Op basis van dit document kunnen wij de komende jaren de juiste beslissingen nemen. Het doel is dat op de juiste plekken de verkeersonveiligheid wordt aangepakt. “Naast alle harde feiten en gegevens zijn ook de meningen en gevoelens van onze inwoners heel belangrijk. Met dit inzicht kunnen we straks keuzes maken waarvan wij weten dat ze ook door onze inwoners gedragen worden,” licht wethouder Heddes toe.