PETTEN - Het college heeft besloten verder te gaan met het voormalig VVV kantoor Petten als locatie voor het Dorpsontmoetingspunt Petten (DOP).


Het bestuur van het DOP is al een aantal jaar op zoek naar een geschikte locatie waar zij hun ontmoetingsbijeenkomsten kunnen blijven organiseren. Aan de hand van de door de gemeenteraad eerder vastgestelde huisvestingskaders heeft het college meerdere locatieopties beoordeeld.

Uit deze opties bleek het voormalig VVV kantoor aan de Zijperweg 1a het meest geschikt. Deze locatie past het beste binnen de huisvestingskaders als nieuw onderkomen voor het DOP. Wethouder Haydar Erol: “Na een intensief traject ben ik blij te melden dat we een volgende belangrijke stap hebben gezet voor de huisvesting van het DOP. Het DOP verdient een mooie plek, gericht op de huidige en eventueel toekomstig te ontplooien ontwikkelingen. Het DOP speelt een belangrijke rol voor een groeiende groep senioren in Petten.”.

Inzicht in verbouwingskosten

Na de locatiekeuze gaat het college nu aan de slag met het inzichtelijk maken van de kosten voor een verbouwing van het pand. Het huidige gebouw is te klein om de groeiende groep senioren te kunnen ontvangen. Het college verwacht daar in het eerste kwartaal van 2024 meer duidelijkheid over te kunnen geven. Daarna volgt nog een debat over de kosten in de gemeenteraad en de verbouwing zelf. In de tussentijd blijft het DOP gehuisvest in hun tijdelijke onderkomen; Plein 1945, nr 4.