SCHAGEN - Het woord is aan iedereen die gebruik maakt van de Zuiderweg in Schagen. Tot en met 24 januari is het mogelijk om mee te denken met de inrichting van de Zuiderweg. Waar ervaart u problemen en wat vindt u belangrijk? Wij willen dit graag samen verkennen door een digitale enquête.

Wat is er al gedaan?

Het is bij ons bekend waar onderhoud nodig is. De gemeenteraad sprak eerder over welke rol de Zuiderweg in de toekomst gaat spelen. En er is besloten dat Muggenburg Zuid een eigen aansluiting krijgt op de N245.

Wat gaat er gebeuren?

De inbreng uit de enquête is nodig om te bekijken wat er verbeterd moet worden op de Zuiderweg. Dat doen we vooraf aan het maken van het ontwerp. Pas als alle uitgangspunten duidelijk zijn gaan we het voorlopige ontwerp maken. Daarna is er weer de mogelijkheid om te participeren.

Enquête

Doet u mee? De enquête invullen kan via samen.schagen.nl. Het invullen duurt ongeveer 8 minuten. Via samen.schagen.nl blijft iedereen op de hoogte van het project. Ook kunnen inwoners zich inschrijven voor onze nieuwsbrief over Schagen Zuid.