SCHAGEN - Burgemeester Marjan van Kampen heeft een aangepaste versie van het Damoclesbeleid vastgesteld. Deze aanpassing was nodig in verband met enkele toevoegingen en wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid.


In dit nieuwe beleid kan ik naast het sluiten van een pand bij ernstige verstoringen van de openbare orde ook alternatieve maatregelen opleggen. Het sluiten van een pand is op zich een zware maatregel. Soms zijn er omstandigheden dat zo’n maatregel te zwaar is. Dan kan het opleggen van een last onder dwangsom beter passen.

Marjan van Kampen-Nouwen

Burgemeester

Damoclesbeleid

Het Damoclesbeleid is een beleid dat door Nederlandse gemeenten wordt toegepast om op te treden tegen met name drugspanden. Het beleid maakt het mogelijk voor de burgemeester om een pand te sluiten als er sprake is van drugshandel, drugsoverlast of andere ernstige verstoring van de openbare orde. Zelfs wanneer er alleen sprake is van bezit of gebruik van drugs in een pand, kan de burgemeester besluiten om het pand tijdelijk te sluiten op grond van het Damoclesbeleid.

Wijzigingen

Sinds januari 2023 is lachgas opgenomen in lijst II van de Opiumwet en daarmee verboden. Lachgas is om deze reden toegevoegd aan het Damoclesbeleid. Voor thuisgebruik wordt een gedoognorm aangehouden van maximaal tien ampullen/ballonnen, wat bijvoorbeeld door hobbykoks of voor feestartikelen kan worden gebruikt.

Bij het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs of lachgas kan de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet verschillende maatregelen opleggen. Het sluiten van het pand blijft ook in het nieuwe Damoclesbeleid het uitgangspunt. Toch kunnen er voortaan ook alternatieve maatregelen worden opgelegd, zoals een last onder dwangsom. Dit kan in situaties waarbij de sluiting van een pand niet noodzakelijk of evenredig is.

Regionaal beleid

In de gemeente Den Helder en Texel gelden dezelfde regels. Het geactualiseerde Damoclesbeleid is ook in gezamenlijkheid opgesteld. Dit om een zogenoemd ‘Waterbedeffect’ te voorkomen. De handel en het gebruik van drugs, waaronder dus ook lachgas, op straat was in onze gemeente al verboden op basis van artikel 2:74 en 2:74a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).