PETTEN - Tijdens de collegevergadering op dinsdag 26 maart heeft het college besloten om de opvanglocatie in Petten, met een gedoogverklaring met een maximale duur van 2 maanden, te verlengen tot uiterlijk 1 juni 2024.

Gedoogverklaring met verbindende voorwaarden

Met het toekennen van de gedoogverklaring heeft het college verbindende voorwaarden gesteld:

  • De opvanglocatie in Petten is ter overbrugging van de te realiseren locatie in Schagen Oost.

  • De opvanglocatie in Petten wordt gesloten op het moment dat de opvanglocatie in gebruik is genomen. Naar verwachting is dit rond 1 mei 2024, maar uiterlijk 1 juni 2024.

  • Het COA stuurt erop aan om de locatie in Schagen Oost zo snel mogelijk af te bouwen en direct in gebruik te nemen c.q. de asielzoekers te verhuizen van Petten naar Schagen.

  • Nadat Schagen Oost is geopend mogen er geen nieuwe asielzoekers meer in Petten worden opgevangen.

Geen veranderingen in Petten

Met de verlening van de opvangperiode voor een periode van maximaal 2 maanden veranderd er niets aan de huidige situatie. De huidige paviljoententen blijven staan. Er wordt niets bijgebouwd of veranderd.

Gelet op de berichtgeving van het COA maar ook vanuit de media blijkt dat de opgave om vluchtelingen op te vangen nog steeds onverminderd groot is. Door de locatie in Petten nog voor een periode van maximaal 2 maanden beschikbaar te stellen dragen wij bij aan deze maatschappelijke opgave. De asielzoekers kunnen op hun vertrouwde plek in Petten blijven tot hun nieuwe tijdelijke onderkomen in Schagen oost gereed is.

Marjan van Kampen-Nouwen

Burgemeester

Opvang Schagen Oost

De locatie in Schagen Oost komt ter vervanging van de CNO in Petten. Om ook tegemoet te komen aan het dorp Petten waar in eerdere instantie is aangegeven dat de opvang in Petten echt per 1 april dicht gaat, moet expliciet vermeld worden dat de opvang echt alleen ter overbrugging is van de verlengde bouwperiode in Schagen Oost. De locatie mag dan ook echt alleen ter overbrugging gebruikt worden. Zodra de locatie in Schagen Oost gereed is worden de asielzoekers verhuisd en wordt de locatie in Petten gesloten en afgebroken. Alles wat eerder is dan 1 juni 2024 heeft voor ons de voorkeur. De ontwikkelingen in Schagen Oost gaan sneller dan verwacht. De asfaltering zou na de Pasen gedaan worden. Nu wordt dit al voor de Paasdagen gedaan en kan het tijdens de feestdagen uitharden, waardoor op 3 april de asfalteringswerkzaamheden worden afgerond en daarna kan worden gestart met het opbouwen van de opvanglocatie.