SCHAGEN - Het COA heeft een grote verantwoordelijkheid voor het opvangen van asielzoekers. Burgemeester van Kampen heeft daarom besloten om voor een periode van één jaar vanaf 1 januari 2024 een crisisnoodopvanglocatie beschikbaar te stellen aan het COA in Schagen Oost. Zoals eerder bekend werd sluit de crisisnoodopvang in Petten. Dit liet het COA ons weten op 12 oktober. Dit besluit werd definitief na de uitkomst van de AERIUS- berekening (stikstof) die het COA liet uitvoeren. Het COA heeft ons verzocht om een nieuwe locatie te bekijken. Schagen Oost is daarbij gekozen als nieuwe locatie voor een crisisnoodopvang.


Schagen Oost nieuwe locatie

Schagen Oost is als nieuwe locatie gekozen, omdat dit de enige plek is in de gemeente Schagen waar wij grond in eigendom hebben. Er wordt op de locatie een crisisnoodopvang voor de duur van 1 jaar gerealiseerd. De opvang biedt plaats voor maximaal 250 asielzoekers. Het COA gaat de locatie beheren.

“Het COA staat nog steeds voor een grote opgave om asielzoekers op te vangen. Ik vind het zeer belangrijk dat wij als gemeente bijdragen om de druk op de opvangplekken te verlichten. Voor onze inwoners is dit een onverwachts en ingrijpend besluit. Dat begrijp ik heel goed. Daarom ga ik graag met hen in gesprek over wat er staat te gebeuren."

Marjan van Kampen-Nouwen

Burgemeester

Voornemen COA-noodopvang Schagen Oost

Het voornemen van het COA is om de crisisnoodopvang in Schagen Oost in 2024 om te zetten naar een noodopvang voor de duur van maximaal 5 jaar. De mensen verblijven dan niet meer in een tent/paviljoen maar worden gehuisvest in speciale woonunits. Het COA gebruikt de komende periode om de voorbereiding te doen voor de vergunningaanvraag. Er is nog geen definitief besluit genomen over de komst van de noodopvang.

Inwoners die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de pagina Nieuwsbrief aan- of afmelden.

Omgevingsvisie Schagen Oost

Naast de crisisnoodopvang in Schagen Oost gaan we een omgevingsvisie Schagen Oost opstellen waarin de ontwikkeling van het gebied tot woonlandschap centraal staat. De ontwikkeling van de crisisnoodopvang en eventuele noodopvang wordt los van deze omgevingsvisie gerealiseerd. Belanghebbenden worden hierover apart geïnformeerd.