SCHAGEN - De crisisnoodopvang aan de Zuiderhazedwarsdijk in Petten staat oorspronkelijk gepland tot 31 december 2022. Zoals te lezen is in de media is de druk op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog altijd erg hoog. Dit heeft veel impact op de mensen die asiel aanvragen in Nederland.


De verwachting is dat er voorlopig niet genoeg opvangplekken beschikbaar zijn. Wij hebben het verzoek vanuit het COA gekregen om de crisisnoodopvang in Petten met 6 maanden te verlengen. Burgemeester Marjan van Kampen heeft daarom besloten de opvang te verlengen tot 1 juli 2023.

Scholing

Door het besluit om de crisisnoodopvang te verlengen tot 1 juli krijgen wij de verantwoordelijkheid de kinderen in de crisisnoodopvang in Petten onderwijs te bieden. Op dit moment zijn wij in gesprek met een schoolbestuur om te onderzoeken hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden.