PETTEN - Het college van de gemeente Schagen heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Kustzone Petten 2020. Het plan ligt vanaf aanstaande zaterdag tot eind mei ter inzage. Het gaat om het herstel van het bestemmingsplan Kustzone Petten dat in 2019 door de Raad van State is vernietigd. Dat plan werd vernietigd omdat voor de beoogde strandbebouwing en parkeerplaatsen gebruik was gemaakt van de stikstofregels uit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het gebruik van de PAS regelgeving is niet meer toegestaan.


Al voor de uitspraak van de Raad van State heeft men geanticipeerd en een eigen passende beoordeling gemaakt voor de natuureffecten van dit plan. Hieruit blijkt dat de beoogde strandontwikkeling geen significant effect heeft op de beschermde planten in het Zwanewater en de Pettemerduinen. Deze nieuwe onderbouwing vormt de grondslag voor het herstel van het bestemmingsplan voor het strand in Petten.

Wethouder Beemsterboer: “Ik ben blij dat we snel met een reparatie van het oude bestemmingsplan een nieuwe procedure kunnen beginnen. Het plan is nog steeds om 80 seizoensgebonden strandhuisjes, 2 nieuwe jaarrondpaviljoens (waaronder een sportpaviljoen), reddingsbrigadeposten en strandcabines te bouwen. Alleen de eerder geplande jaarrond beach-houses zijn vervallen. We hopen hiermee dat Petten de zo lang gewenste opwaardering naar een volwaardige badplaats nu kan krijgen, zodat de gasten verwelkomd kunnen worden als de coronacrisis voorbij is”.