PETTEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft positief besloten over het stedenbouwkundig plan en de omgevingsinrichting voor het Huis ter Duin in Petten. De ontwikkelaar van het hotel kan het plan nu verder uitwerken en daarmee dan in gesprek gaan met de inwoners van Petten.


“Als college werken we aan de ontwikkeling van Petten tot volwaardige badplaats. Met de herontwikkeling van Hotel Corfwater wordt straks weer een deel van de structuurvisie ingevuld,” aldus wethouder Jelle Beemsterboer.

Bewonersbijeenkomst
In het eerste kwartaal van 2021 worden de plannen gedeeld met de inwoners van Petten. In welke vorm dit gebeurt is nog afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen. Om de plannen uiteindelijk te kunnen realiseren moet er nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Het is de verwachting dat met deze procedure in 2021 kan worden gestart.