SCHAGEN - Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) mag een tijdelijke crisisnoodopvang bouwen aan de Priggeweg in Schagen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland zegt dat de gemeente Schagen een omgevingsvergunning heeft kunnen verlenen voor deze opvanglocatie.


Priggeweg

Bij besluit van 13 februari 2024 heeft de gemeente Schagen aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een omgevingsvergunning verleend voor een tijdelijke crisisnoodopvang voor 250 personen met een gebruiksperiode van 1 jaar op een perceel aan de Priggeweg in Schagen. De gemeente Schagen vangt op dit moment nog asielzoekers op in de crisisnoodopvang in Petten, maar deze locatie sluit op 1 april 2024. Het COA moest daarom op zoek naar een andere locatie. In samenspraak met de gemeente en de provincie kwam de locatie aan de Priggeweg als meest geschikte locatie uit de bus.

Bezwaar

Omwonenden hebben hiertegen bezwaar gemaakt en hebben de voorzieningenrechter ingeschakeld om te voorkomen dat de bouwwerkzaamheden gaan starten. Zij vinden onder meer dat de gemeente haar participatieverplichting onvoldoende is nagekomen, het open weidelandshap onherstelbaar zal worden beschadigd en ten onrechte geen onderzoek is gedaan naar andere alternatieve locaties.

Het college vindt dat de belangen van omwonenden niet kunnen opwegen tegen het grote maatschappelijke belang dat het COA heeft bij deze nieuwe opvanglocatie. De nood is hoog en volgens het college heeft de locatie maar een beperkte impact op de omgeving omdat het om een tijdelijke vergunning gaat. De opvanglocatie moet na 1 jaar weer worden afgebroken en daarna moet de locatie in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

Oordeel van de rechtbank

De voorzieningenrechter wijst het verzoek af. De omwonenden worden niet in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de omgevingsvergunning in stand blijft. Het COA kan doorgaan met de aanleg van de crisisnoodopvang. Een verdere motivering van deze uitspraak volgt over 2 weken.