WARMENHUIZEN - Als in het najaar de grond van Centrumplan Warmenhuizen bouwrijp wordt gemaakt, zijn er al vele voorbereidingen gedaan. Zoals het vaststellen van de nieuwe straatnaam, het wordt de Vincentiusstraat. Na de zomervakantie maken de bewoners en gemeente samen afspraken over het bouwterrein en goed verloop van de werkzaamheden. Een aantal vergunningsaanvragen van de toekomstige bewoners van centrumplan Warmenhuizen zijn al binnengekomen. Reden genoeg om snel door te gaan met het bouwrijp maken van het terrein zodat de bouw zo snel als mogelijk kan beginnen.

Bouwrijp maken
Inmiddels zijn al meerdere voorbereidingen getroffen. Zo zijn kapvergunningen verleend en worden de bomen binnenkort verwijderd. De nutsbedrijven hebben opdracht gekregen voor aanleg van kabels en leidingen. Ook het bouwrijp maken is aanbesteed: Antea Group deed de beste aanbieding. Half september wordt er gestart met de werkzaamheden. Op 21 december 2018 moet het terrein bouwrijp zijn. Dat betekent dat het terrein gereed is gemaakt voor de bouw van de woningen. Dan zijn alle boven- en ondergrondse obstakels verwijderd en de leidingen van gas, water en licht verlegd of aangelegd. De bouwwegen liggen dan zoals de toekomstige wegen, zodat de bouwers en de toekomstige bewoners het terrein op kunnen.

Werkzaamheden komende weken:
- Week 36 (3 september – 7 september) - kappen bomen t.b.v. ontwikkeling
- Week 38 t/m 39 (10 september – 21 september) - rioolaansluiting Doorbraak
- De benodigde rioolaansluitingen bij de Doorbraak worden gemaakt en er is tijdelijk (2 weken) een omleiding van rijplaten langs de werkzaamheden.

Bouwterrein
In september 2018 wil de gemeente het terrein afzetten met bouwhekken. Deze bouwhekken blijven voor de veiligheid staan tot de oplevering van alle woningen en het openbaar gebied. De kaveleigenaren krijgen vanaf januari/februari 2019 toegang tot het bouwterrein en vanaf dat moment gaan de toekomstige bewoners zelf aan het werk op hun eigen kavels. Om deze werkzaamheden goed en soepel te laten verlopen gaan de gemeente en de vertegenwoordigers van de blokken in overleg om afspraken te maken. Dat zal gaan over het bouwterrein en onderwerpen zoals de inrichting, het afsluiten en het gebruik.