SCHAGEN - Landelijk komt er geen algemeen geldend verbod, waardoor elke gemeente zelf kan besluiten op welke manier er met de melkbustraditie wordt omgegaan. In de gemeente Schagen is carbid schieten volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV artikel 2:74A) verboden.


Burgemeester Marjan van Kampen: “Wij hebben destijds het verbod op nadrukkelijk verzoek van de politie opgenomen in onze APV en is bedoeld om te voorkomen dat de traditie zich vanuit het oosten van het land zou gaan verspreiden naar onze regio. Dat carbid dit jaar een landelijk onderwerp van discussie is, komt door het verbod op vuurwerk. Veel burgemeesters gaan er vanuit dat die coronamaatregel tot gevolg heeft dat het afschieten van carbid veel populairder zal worden. Het afsteken van carbid in een melkbus zonder dat de juiste veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, kan tot flink letsel leiden.”

Geluids- of milieuoverlast
In het algemeen mag in bewoonde gebieden sowieso niet met carbid geschoten worden. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken. Desondanks heeft het landelijke veiligheidsberaad geen landelijk verbod ingesteld. In streken waar de carbidtraditie al vele jaren bestaat, mag het afsteken dit jaar gewoon doorgaan.