SCHAGEN - Burgemeester Marjan van Kampen heeft besloten om de omgeving van station Schagen aan te wijzen als tijdelijk cameratoezichtgebied. Vandaag worden er drie tijdelijke camera’s geplaatst die ten minste drie maanden blijven staan. Na de hoeveelheid aan incidenten in deze omgeving is het doel van het cameratoezicht om de openbare orde te herstellen, het toezicht in het gebied te verbeteren en incidenten in de toekomst te voorkomen.


Uit de rapportage van de politie blijkt dat de afgelopen maanden incidenten zoals geweld, diefstallen, vernielingen en diverse vormen van overlast het meest voorkomen.

"De incidenten die plaats vinden in de omgeving van het station zijn onacceptabel. We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. Daar speelt de politie een rol in, maar ook de gemeente neemt hierin verantwoordelijkheid. Een van de zaken die wij kunnen organiseren is tijdelijk cameratoezicht. Op deze locatie was inzet hiervan in mijn optiek nu nodig".

Marjan van Kampen

Burgemeester

De camera’s worden geplaatst aan beide zijden van de voetgangerstunnel en bij de fietsenstalling aan de noordzijde van het station. De beelden blijven niet langer dan vier weken bewaard.

Na de periode van drie maanden zal geëvalueerd worden of de plaatsing van de camera’s effect heeft gehad. Op basis daarvan kan besloten worden om mogelijk te verlengen. Indien dit het geval is, zal dit wederom bekend worden gemaakt.