SCHAGEN - Donderdag 20 februari wordt een camera geplaatst bij de parkeerplaats van sportpark Groenoord in Schagen. Dit volgens aanwijzingsbesluit van de burgemeester. De camera registreert 360 graden van het gebied. Het is nodig om vernielingen en vandalisme bij het sportpark te verminderen. Van de beeldregistratie gaat een preventieve werking uit.


Het noorden van stad Schagen heeft te maken met een overlast gevende jeugdgroep. De overlast bestaat onder meer uit vernielingen aan gebouwen. Ook Sportpark Groenoord heeft veel overlast. Het vandalisme vermindert niet en de sportverenigingen zijn het doelwit. We moeten nu handhaven op openbare orde en veiligheid. Daarom verzamelden we samen met de politie en de sportverenigingen informatie. Op deze basis besloot burgemeester Van Kampen om cameratoezicht in te stellen. Dit kan een burgemeester besluiten op grond van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Via de camera is zichtbaar wie na normale bezoektijden op het sportpark komt. De camera neemt 24 uur per dag op. Het is niet zo dat een persoon voortdurend op de camerabeelden kijkt. De beelden worden wel allemaal geregistreerd en opgeslagen. Zo is repressief toezicht (controle achteraf) mogelijk dankzij de camera. De beelden dienen als bewijs bij incidenten.

De camerabeelden helpen daarnaast om de situatie en gebeurtenissen bij het incident te verduidelijken. Met de komst van de camera hopen we dat de klachten verminderen. Omdat er geen anonimiteit meer is en ‘het wordt gezien’ kan het gedrag veranderen. Het is niet het enige middel dat we inzetten. Onder andere zijn ook jeugdconsulenten ingeschakeld. Aan de kant van de Groeneweg gaat de toegang op slot. Deze poort is alleen nog open tijdens weekenddagen.

De camera is er in eerste instantie gedurende twee maanden. Daarna evalueren we met politie en sportverenigingen of het effect heeft. Als dat zo is en de camera blijkt langer nodig, wordt hierover opnieuw een besluit genomen.