SCHAGEN - De VVD Schagen stelt vragen aan het college over de situatie in de Burgemeester Hulststraat in Schagerbrug. Deze straat is zo smal dat brandweervoertuigen de achterste woningen nauwelijks kunnen bereiken.

De Burg. Hulststraat heeft een smalle rijbaan, waarbij sprake is van parkeervakken aan de linkerzijde en een stoep met paaltjes en lantaarnpalen aan de rechterzijde. Deze situatie leidt ertoe dat de brandweer praktisch geen mogelijkheid heeft om de straat in te rijden zonder schade te berokkenen aan het eigen voertuig, dat van anderen of het straatmeubilair. Bij obstakels is er geen mogelijkheid om uit te wijken en de deuren van het brandweervoertuig kunnen nauwelijks geopend worden. In de bestaande situatie is het bovendien uitgesloten dat een hoogwerker de straat in kan rijden of in de nabije omgeving een locatie kan vinden van waaruit hij alle woningen bereikt.

De VVD vindt de toestand zorgelijk en heeft het college gevraagd om op korte termijn een situatie te creëren waarbij elke woning in de straat goed bereikbaar is voor de hulpdiensten. Daarnaast vraagt de partij het college om ook te controleren of de Burgemeester Siemersstraat in Schagerbrug voldoende bereikbaar is voor hulpdiensten.