TUITJENHORN - Op woensdag 27 maart om 12.00 uur onthulde wethouder Hans Heddes het bouwbord voor deelgebied 3 in Tuitjenhorn. De onthulling vond plaats op de kruising Kalverdijk-Ambachtsdijk. Het bouwbord staat symbool voor de start van de werkzaamheden in deelgebied 3 van de hoofdassen van Tuitjenhorn. Er staat hier namelijk heel wat te gebeuren.


In opdracht van ons voert Boskalis de komende maanden werkzaamheden uit aan de Kalverdijk. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het rioolstelsel, het aanbrengen van asfalt en bestrating en het aanbrengen van beplanting. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Regiobank en Ambachtsdijk en worden in fases uitgevoerd. Die fases zijn in de periode van april 2024 tot en met december 2024.

Het Rijk wil stimuleren dat er meer gefietst wordt in Nederland. Daarom wordt dit gedeelte ingericht als fietsstraat. Deze fietsstraat is onderdeel van de doorfietsroute van Texel naar Alkmaar. In de regio Noordkop werken wij met Hollands Kroon, Den Helder en de provincie gezamenlijk aan een plan voor doorfietsroutes tussen de grotere kernen. Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat de routes door de kernen moeten lopen, om inwoners en voorzieningen hierbij zoveel mogelijk te betrekken.

Voorafgaand aan de start van iedere fase worden de direct aanwonenden van de betreffende fase nog aanvullend geïnformeerd. Dit gebeurt per brief. Meer informatie over het project en de andere deelgebieden staat op het online participatieplatform van de gemeente: ‘Samen Schagen’.