SCHAGERBRUG - Het bouwbord staat symbool voor start van de werkzaamheden aan de Schagerweg in Schagerbrug. Daar staat heel wat te gebeuren, de Schagerweg wordt namelijk heringericht. De onthulling vond plaats bij de Piet Ottstraat.


Het herinrichten van de Schagerweg is belangrijk voor de veiligheid en duurzaamheid van de weg. Na veel voorbereidend werk ben ik blij dat de werkzaamheden nu gaan beginnen.

Hans Heddes

Wethouder

In opdracht van ons voert Strukton werkzaamheden uit aan de Schagerweg met als doel de weg veiliger en duurzamer maken voor alle gebruikers. Het herinrichten van de weg betekent dat de hele rijbaan, de beplantingsvakken, het fiets- en voetpad wordt vervangen of aangepast. Het werk bestaat daarnaast uit het vervangen van het rioolstelsel, en het aanbrengen van asfalt en bestrating.

Werkzaamheden in fases

De werkzaamheden worden in meerdere fases uitgevoerd. Voorafgaand aan de start van iedere fase worden de direct aanwonenden van de betreffende fase nog aanvullend geïnformeerd. Dit gebeurt per brief.

Ook is er omleidingsroute aangegeven, de weg is namelijk de gehele periode afgesloten voor doorgaand verkeer.

De werkzaamheden duren tot ongeveer half 2025.

Meer informatie over het project

Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina van de Schagerweg en in DeBouwApp. Met de Bouwapp houdt Strukton u op de hoogte van de werkzaamheden. Via deze app kunt u ook vragen stellen. U downloadt de app via de Appstore of Playstore.