SCHAGEN - Op 22 juli stortte Jan Pronk van Zonnepark de Dijken een bijdrage van €98.000,- in het Zonneparkfonds van de gemeente Schagen. Wethouder Jelle Beemsterboer ontving de bijdrage en gaf deze door aan Henk van Zanten en Jolijn van Dijk van de Schager Uitdaging. Zij beheren het Zonneparkfonds gemeente Schagen. Het Zonneparkfonds ondersteunt projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, circulaire economie of vergroening in de omgeving van een zonnepark. Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie en oplevering van Zonnepark de Dijken in Tuitjenhorn.


Zonnepark de Dijken Tuitjenhorn

Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie van het zonnepark. Het park krijgt een omvang van 13,5 MW. Er komen 30.000 zonnepanelen te liggen. Hierbij komt de CO2 besparing op 8.450.000 kg co2, wat gelijk staat aan 282.000 geplante bomen. Het aantal huishoudens dat voorzien wordt van groene stroom komt daarmee op 4200.

Eerste bijdrage voor Vereniging Roockershuyspark

Vereniging Roockershuyspark ontving een eerste bijdrage vanuit het Zonneparkfonds. De vereniging heeft een bijdrage van € 20.000,- ontvangen voor de uitbreiding van het park. Deze aanvraag is tijdens de eerste aanvraagronde in maart geaccepteerd. Menno Wit en Jan van Musscher van Vereniging Roockershuyspark namen de cheque in ontvangst.

Ook een aanvraag indienen bij het Zonneparkfonds?

“Met deze storting van Jan Pronk van Zonnepark de Dijken zit er een prachtig bedrag in het fonds, waarmee bijzondere projecten gerealiseerd kunnen worden. Het mooie aan dit fonds is dat het heel laagdrempelig is om een aanvraag in te dienen. Iedere bewoner, instelling, vereniging, stichting, school en bedrijf uit de gemeente Schagen kan een aanvraag indienen. Heb jij een goed idee om op een duurzame manier energie op te wekken of juist te besparen? Of een plan gericht op vergroening van de leefomgeving of circulaire economie? Heb jij altijd al een moes- of pluktuin willen beginnen waar de hele buurt van kan genieten? Heb jij een idee voor het hergebruik van materialen? Of wil jij een oplaadpunt of zonnepaneel bij de sportvereniging om zo de leden van eigen stroom te voorzien? Geen duurzaam idee is te gek”, aldus Jolijn van Dijk van de Schager Uitdaging.

De initiatieven moeten een maatschappelijk doel in de omgeving van het zonnepark hebben, aansluiten bij de doelstellingen van het fonds en voldoen aan de fondscriteria. Het fonds kent per jaar twee aanvraagrondes. Op dit moment kunnen er aanvragen ingediend worden tot 4 oktober 2021. Meer info over het fonds, de procedure, de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op: https://www.schageruitdaging.nl/zonnepark-fonds/. Een commissie bestaande uit bestuursleden van de Schager Uitdaging en gemeente Schagen beoordelen de aanvragen.