SCHAGEN - De colleges van het hoogheemraadschap en de gemeente Schagen zijn akkoord met de overdracht van 150 km wegen buiten de bebouwde kom. De overeenkomst is op 19 augustus in Schagen getekend door wethouder Hans Heddes en hoogheemraad Rob Veenman. De feitelijke overdracht vindt plaats op 1 januari 2021.

Na de overdracht beheert en onderhoudt de gemeente Schagen bijna alle wegen binnen de gemeente. Dat betekent dat inwoners één aanspreekpunt hebben voor hun vragen over wegen, bomen, verkeersborden en wegsloten. Er worden ook twintig bruggen overgedragen. De gemeente zet het onderhoud op een vergelijkbare manier voort en streeft ook naar gelijkblijvende lasten. De wegenheffing van het hoogheemraadschap vervalt voor inwoners van Schagen.

Focus op kerntaken
Met de overdracht kan het waterschap zich focussen op zijn water kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en het voorkomen van watertekort en wateroverlast. De twee overheden zijn ook druk bezig met de voorbereidingen om het onderhoud van het stedelijk water binnen de bebouwde kom van gemeente Schagen bij het waterschap onder te brengen.

Bestuurders tevreden met de overdracht
Volgens wethouder Hans Heddes schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid.“Voor onze inwoners is de situatie volgend jaar na de overdracht veel duidelijker. Alle wegen in onze dorpen en stad zijn dan van de gemeente. Bij klachten over een weg buiten de bebouwde kom hoeft de gemeente niet meer te verwijzen naar het hoogheemraadschap. Gemeente Schagen is eigenaar. We hebben daarmee de regie in de financiering van aanleg, onderhoud en verandering aan inrichting van wegen in ons gebied.” Hoogheemraad Rob Veenman is ook tevreden dat de handtekening is gezet: "Sinds het bestuurlijke besluit zijn we de praktische kant van de overdracht aan het regelen. Bij de daadwerkelijke overdracht in januari 2021 is alles administratief en fysiek op orde. Als wij dan straks het stedelijk water overnemen is de verdeling voor iedereen duidelijk: wegen horen bij de gemeente en water bij het waterschap".

Voorbereiding overdracht
Het hoogheemraadschap werkt aan een volledig zorgeloze overdracht en heeft het gebied heel precies in kaart gebracht. Daarbij bleek bijvoorbeeld dat zo’n driehonderd verkeersborden overbodig waren geworden. Die worden in deze weken weggehaald door het hoogheemraadschap. En op acht locaties worden nog borden vervangen. Zo wordt elk aspect van de overdracht zorgvuldig voorbereid en wordt het hele areaal netjes overgedragen aan Schagen