SCHAGEN - Dit is een bericht van de zich vormende coalitie. Op 22 mei hebben de formerende partijen in Schagen, CDA, JessLokaal, Seniorenpartij en PvdA, hun kandidaat-wethouders aan elkaar bekend gemaakt. De kandidaat-wethouders zijn Puck de Nijs-Visser (CDA), Simco Kruijer (JessLokaal), Cor Quint (Seniorenpartij) en Hans Heddes (PvdA). Ook hebben de partijen de door hen gewenste portefeuilles benoemd.

Om tot een uiteindelijke portefeuilleverdeling te komen, moeten de wensen van de vier partijen naast elkaar gelegd worden en moeten overlap en leemtes in de portefeuilleverdeling opgelost worden. Ook zal een discussie gevoerd moeten worden hoe het beste tot een goed functionerend team van burgemeester en wethouders gekomen kan worden en wat dat betekent voor de portefeuilles, een discussie die uitstijgt boven de individuele wensen van de vier partijen.

Op 22 mei hebben de vier partijen naar elkaar uitgesproken dat ze graag in een apart gesprek deze discussie wensten voort te zetten. Op 24 mei hebben de vier partijen aan de informateurs aangegeven dat de namen van de kandidaat-wethouders bekend gemaakt mogen worden. Via dit persbericht geven wij gehoor aan die wens.