GEMEENTE SCHAGEN - De begroting 2020 van de gemeente Schagen sluit positief. Joke Kruit, wethouder Financiën: “Het is goed om te zien dat het ons weer gelukt is om onze begroting komend jaar en de jaren daarna sluitend te krijgen. En dat we volgend jaar weer veel mooie plannen kunnen realiseren. Ik maak mij er als wethouder ook sterk voor dat we niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.”

Plannen die we voor volgend jaar hebben, zijn bijvoorbeeld verschillende woningbouwprojecten, beginnen met het omzetten van alle bestemmingsplannen in één omgevingsplan vanwege de Omgevingswet, de evaluatie van het accommodatiebeleid en kunst in de openbare ruimte. Maar ook bijvoorbeeld het project ‘hoofdassen’ in Tuitjenhorn, waarbij we een aantal wegen en een pleintje in Tuitjenhorn gaan aanpakken; een project dat meerdere jaren in beslag zal nemen.

Sociaal domein
Wethouder Kruit: “Het positieve saldo dat we nu hebben, is klein en vooral gelukt door op verschillende zaken te bezuinigen.” De bezuinigingen die het college in de begroting voorstelt, zijn voornamelijk bezuinigingen in het sociaal domein en op de ambtelijke organisatie. In dat domein hebben we met de grootste tekorten te maken, vanwege de groeiende vraag naar zorg. “Deels compenseert de rijksoverheid dat tekort, maar dat is helaas niet voldoende voor de lange termijn,” aldus Kruit. “In totaal lopen de bezuinigingen die we in dit domein voorstellen op tot € 350.000,- in 2023. Daarnaast bezuinigingen we bijvoorbeeld ook op formatie van de organisatie, wat € 300.000,- oplevert en hebben we als college de organisatie een extra taakstelling opgelegd die oploopt naar € 800.000,- in 2023.”

De complete begroting met daarin alle plannen kunt u digitaal te vinden op de website Begroting 2020. Een verkorte versie vindt u in de ‘begroting in 1 oogopslag’. Woensdag 16 oktober is er een thema-avond over de begroting. Tijdens deze avond geven het college en medewerkers van de gemeente uitleg over wat er in de begroting staat. De avond is in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

Op dinsdag 5 november bespreekt de gemeenteraad de begroting tijdens zijn vergadering. Ook deze bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. U bent hierbij van harte welkom.