SCHAGEN - Op woensdag 8 december heeft de burgemeester van de gemeente Schagen een bedrijfspand in Dirkshorn gesloten. In het bedrijfspand is door de politie een overtreding van de Opiumwet geconstateerd. In het pand zijn een niet meer in werking zijnde cocaïnewasserij aangetroffen en een geringe hoeveelheid harddrugs. Gelet op de aangetroffen goederen is er sprake van een ernstige situatie.


De burgemeester heeft bij het sluiten van het bedrijfspand het Damoclesbeleid van de gemeente Schagen toegepast en het bedrijfspand voor 6 maanden gesloten. Het doel hiervan is om de gang naar het pand en de bekendheid hiervan binnen het criminele circuit te doorbreken.

Het bestuurlijk optreden door de burgemeester is een herstelsanctie en is niet bedoeld als straf. De sluiting van het bedrijfspand is dan ook gericht op het herstel van de situatie en het weren en terugdringen van drugshandel. Verder is de sluiting er op gericht om de rust in de omgeving te herstellen en de openbare orde en rechtsorde te handhaven.

Dit is het derde pand dat dit jaar op grond van het Damoclesbeleid van de gemeente Schagen is gesloten.