SCHAGEN - Walk&Talk is een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden in de bibliotheek van Schagen. Woensdagmorgen 8 november vertellen Marika de Jager en Rick Ferdinandus van Noordkopvoorelkaar hoe vrijwilligerswerk een mooie opstap kan zijn naar een betaalde baan.

Noordkopvoorelkaar richt zich op het vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Er is een uitgebreide website, die werkt als verbindende schakel tussen mensen met een hulpvraag, vrijwilligers en professionals in de gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.

Rick Ferdinandus is vrijwilliger bij Noordkopvoorelkaar en vertelt uit eigen ervaring hoe zijn vrijwilligerswerk heeft geleid naar een betaalde baan. Marika de Jager is de coördinator van Noordkopvoorelkaar. Zij vertelt hoe vrijwilligerswerk voor werkzoekenden een opstap kan zijn naar betaald werk. Het kan bijvoorbeeld voor (werk)ritme zorgen, het leggen van contacten in het werkveld, het opdoen van ervaring en voor een goede aanvulling op het CV. Daarnaast geeft vrijwilligerswerk, bijna zonder uitzondering, een goed en nuttig gevoel.

Er wordt deze ochtend ook toegelicht waar je aan moet denken als je buiten een uitkering vrijwilligerswerk doet. Vrijwilligersvergoedingen kunnen belast worden door de Belastingdienst en bij niet melden bij de uitkeringsinstantie kunnen er consequenties zijn.

Deelname aan Walk&Talk is gratis, wel graag vooraf aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie van bibliotheek Schagen, Torenstraat 1A. Meer informatie over Noordkopvoorelkaar via www.noordkopvoorelkaar.nl