SCHAGEN - ’Tante Truus & Mammie Mies’. Twee vrouwen van toen. Sterke vrouwen. Vergeten vrouwen. Vrouwen die ’deden’ omdat ze niet konden ’laten’. Hun verhaal wordt verteld door twee vrouwen van nu.

Geertruida (Truus) Wijsmuller-Meijer (1896-1978) was een Nederlandse verzetsheldin. Nog voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitbrak, coördineerde zij kindertransporten vanuit Oostenrijk en Duitsland en redde daarmee de levens van zeker 10.000 joodse kinderen. Ze stond bekend als ’Tante Truus’ of ’moeder van 1001 kinderen’. Tijdens de oorlog was ze zeer actief in het verzet. Van Yad Vashem ontving ze de onderscheiding ’Rechtvaardige onder de Volkeren’. Na de oorlog was Truus o.a. VVD-raadslid in Amsterdam en medeoprichtster van de Anne Frank-Stichting en het Prinses Beatrixoord.

Adrienne Minette (Mies) Boissevain-van Lennep (1896 – 1965) was actief in de Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. Als moeder van vijf kinderen runde ze een eigen bedrijf. Met het Comité Vrouwenhulp voor Vluchtelingen coördineerde ze opvang van vluchtelingen uit nazi-Duitsland. Daaronder de kinderen die Truus Wijsmuller naar Nederland bracht. Vanwege haar verzetswerk werd Mies in 1943 opgepakt; ze belandde in Ravensbrück. Mies overleefde ternauwernood en verloor haar man en twee zonen. Na de oorlog streed ze, met wisselend succes, tegen de ongelijke behandeling van vrouwen.

Tekst, spel en regie: Jenny Tuytel & Marjan Vlam

Datum: zaterdag 4 mei 2024
Aanvang: 20.45 uur
Entree: € 12,50
Jongeren t/m 18 jaar € 7,50