SCHAGEN - Het is nieuw, het is voor jong en oud: Schagen Danst op zondag 30 september van 14 tot 17 uur.

Marianne Greiner, Jantine Nierop en Georg Bras hebben namens de SES de handen ineengeslagen. Ze hebben daarbij een geweldige medewerking ondervonden van de dans- en balletscholen in de regio, samen goed voor vele honderden leden. De danslustigen gaan binnen en buiten aan de gang. In het Makado zijn er programma's op het grote en het kleine plein. Het platform op de Markt is voor de deelnemers een fraai buitentoneel. Ook bij Stiel/Igesz zal het bruisen.

Dansen vind je in alle culturen, dansen is voor jong en oud. De lijst van deelnemers illustreert die stelling: de Westfriese Dansgroep, Kaval, Dancing Boots linedance, Danscentrum Chantal, Dansschool Sizzling Salsa, Rebounce en Balletschool Schagen. De organisatoren hopen iets neer te zetten, waar niet meteen een houdbaarheidsdatum aan kleeft. Met dus een luisterrijk vervolg in de komende jaren, wellicht op een andere datum.

Rond de klok van vijf staan alle groepen, in de geest van het collectieve positieve beleven van het dansen, bijna schouder aan schouder. Dan presenteren alle dansgroepen zich op het podium op de Markt voor een spectaculair slotoptreden.