SCHAGEN - Op 29 oktober organiseert de wijkvereniging Hoep Zuid een Retro game dag op het Clusius College in Schagen. De doelstelling van de retro game dag is om de bewoners van Schagen, alsmede geïnteresseerden van buiten Schagen op een interactieve manier kennis te laten maken met oude computer systemen.

Deze doelstelling trachten wij te bereiken door eigenaren van dergelijke systemen de gelegenheid te bieden om hun apparatuur tentoon te stellen. De dag kent een informeel karakter. De organisatie verwacht dat in Noord Holland maar ook daar buiten vele deelnemers zullen komen.

Landelijke computer verenigingen worden aan geschreven om naar dit evenement te komen. De entree is gratis en het is van 11:00 uur tot 17:00 uur in de kantine van het Clusius College aan de Binnenhof 22 in Schagen. Ook worden twee lokalen ingericht voor het exposeren van bijzondere systemen en het houden van lezingen.

Tevens worden deze dag een aantal lezingen gegeven over de Easter Eggs in games door Anne Bras gegeven.

Ruimte

Er wordt gebruik gemaakt van de kantine en 2 lokalen.

In de kantine bevinden zich op verschillende plekken stopcontacten. Deelnemers dienen zelf voor aansluitmateriaal (contactdozen) te zorgen.

Van de 2 lokalen kan gebruik gemaakt worden, bijvoorbeeld voor het exposeren van bijzondere systemen of het houden van een lezing.

1 toiletblok kan gebruikt worden, de rest van de school wordt afgesloten.


De organisatie van het evenement kan op geen wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die voortkomt uit de deelname aan het evenement. Elke deelnemer/exposant is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen meegenomen apparatuur. Bij eventuele beschadiging of diefstal kan de Wijkvereniging Hoep Zuid alsmede de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden.