SCHAGEN - Traditiegetrouw presenteert toneelvereniging OZOS ook dit jaar in de maand maart een nieuwe productie. Ditmaal is gekozen voor ’Leedvermaak’, een toneelstuk van de hand van auteur en dichteres Judith Herzberg.

Een rijke joodse familie viert de bruiloft van de dochter des huizes, haar derde huwelijk. Er heerst een vrolijke stemming en flarden van gesprekken voeren kwinkslagen en gelach met zich mee. Maar gaandeweg wordt duidelijk hoe achter de mooie façade van het feest een getraumatiseerde familie het leed van ‘de oorlog’ niet achter zich kan laten. Oude, vaak gemeenschappelijke wonden worden opengehaald en nieuwe kwetsbaarheden worden gevormd.

Herzberg zegt zelf over haar werk: “Het gaat niet over de oorlog, het gaat over moeizame relaties tegen een bepaalde achtergrond. Dat is toevallig de Tweede Wereldoorlog, maar dat is niet het echte onderwerp. Het gaat over groot en klein menselijk leed, met daaronder steeds de verleiding te zwijgen en weg te kijken.”. Op de achtergrond van dit schijnbaar vrolijke feest blijkt het persoonlijke verleden van alle betrokkenen zo'n belangrijke rol te spelen dat het niemand lukt om echt feest te vieren.