TUITJEHORN - Jos Jonker is gespecialiseerd in energieadvies. Woensdagavond 22 november geeft ze een lezing in de bibliotheek in Tuitjenhorn. Ze geeft dan tal van praktische tips om je huis te verduurzamen. Dit levert kostenbesparing op en comfort.

Jonker gaat uit van de Trias Energetica, een strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. Ten eerste door het beperken van de energievraag door goed geïsoleerd en luchtdicht te bouwen, warmte terug te winnen en verlichting te vervangen. Ten tweede door maximaal gebruik te maken van energie uit duurzame bronnen, zoals bio-, wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel. En ten derde door te gaan voor hoog rendement. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. Bijvoorbeeld door gebruik van lage temperatuurverwarming.

Jonker: “Mijn doel is onze CO2 uitstoot verlagen. De gevolgen van de klimaatverandering zijn het hardst voelbaar in de arme landen. In Nederland kunnen wij gemakkelijk energie besparen en zo ons steentje bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering. Het geeft mij energie om energie te besparen. Het werd mij duidelijk waar energie verloren gaat en hoe je hierop kunt besparen. Veel dingen komen vanzelf goed, maar het klimaat vraagt om een actieve houding. Daarom help ik bedrijven, verenigingen, woningbouwcoöperaties en woningbezitters met energie besparen en het verduurzamen van hun pand(en).”

Lezing op woensdagavond 22 november in de bibliotheek aan de Oostwal 6 in Tuitjenhorn, aanvang 19.30 uur, toegang € 2,50 inclusief koffie en thee. Kaartverkoop via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie.