SCHAGEN - Op dinsdagmiddag 6 oktober komt archeoloog Wytze Stellingwerf naar de bibliotheek in Tuitjenhorn om van alles te vertellen over de archeologie onder water. De middag is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar.

Op de Rede van Texel zijn tientallen bijzondere scheepswrakken ontdekt, die veel informatie verschaffen over de handel en het leven aan boord in de 16de tot en met de 19de eeuw. Verschillende kinderboeken gaan over het leven op zee en daarom is dit een mooi onderwerp. Als spelelement krijgen de kinderen een zoekplaat van een oud schilderij, waarop veel spullen uit een huishouden zijn afgebeeld. De spullen zijn genummerd en het is de bedoeling de genummerde spullen te koppelen met archeologische vondsten uit scheepswrakken.

Er kan een beperkt aantal kinderen meedoen, dus vooraf aanmelden is nodig. De toegang is 1 euro.
Meer informatie en reserveren via www.kopgroepbibliotheklen.nl