SCHAGEN - Per 1 augustus 2017 vestigt Sportservice Schagen zich op een nieuwe locatie. Met het vertrek van Schagen FM aan de Zuiderweg 2, beter bekend als de Spartahal, heeft Sportfondsen in Sportservice Schagen een nieuwe huurder gevonden. Met de slogan; ‘Beweeg met ons mee’ kondigt Sportservice Schagen zijn verhuizing aan.

Stichting Sportservice Schagen maakt onderdeel uit van Sportservice Noord-Holland en werkt in opdracht van de gemeente Schagen en Hollands Kroon. Onze drijfveer is om écht ieder mens, en daarmee de maatschappij, maximaal te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen. Daarbij werken we graag samen met andere organisaties en

stellen wij ons ten doel meer inwoners van deze gemeenten vaker te laten bewegen. Enkele speerpunten zijn; sport als middel voor kwetsbare doelgroepen, bewegingsonderwijs op en rond de school, stimuleren van sport en bewegen in de openbare ruimte. Daarnaast werken we mee aan de preventie van eenzaamheid en zijn we breed inzetbaar voor diverse doelgroepen.

Ons nieuwe bezoek- en postadres is: Zuiderweg 2, 1741 NA, Schagen.
Wij blijven telefonisch bereikbaar op 0224- 21 47 74. Ga voor meer informatie naar

www.sportserviceschagen.nl

of stuur een mail naar

info@sportserviceschagen.nl

.