SCHAGEN - De komende weken staan voor een groep Schager jongeren, verbonden aan jongerenwerker Eric Roskam, in het teken van Heroes of the Cruyff Courts. Als team zetten zij zich in om in april een evenement op het Cruyff Court te organiseren. De jongerenwerker en de Cruyff Court Coaches van Sportservice Schagen begeleiden hen hierbij.

Met Heroes of the Cruyff Courts geeft de Cruyff Foundation jongeren de kans om de held te zijn van hun eigen verhaal. Heroes of the Cruyff Courts heeft als doel jongeren een rolmodel te laten zijn voor hun wijk en ze langdurig betrokken te houden bij de wijk en het Cruyff Court. Je wordt niet als held geboren, maar je kan jezelf wel tot held ontwikkelen. Heroes of the Cruyff Courts is een voor Nederland uniek concept waarbij jongeren de kans krijgen om voor kinderen een evenement te organiseren.

Door het organiseren van evenementen krijgen jongeren de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen en worden ze uitgedaagd iets te ondernemen wat nieuw voor hen is. Doordat jongeren tijdens de diverse bijeenkomsten kennismaken met de verschillende facetten van organiseren leren ze hun eigen kwaliteiten kennen, groeit het zelfvertrouwen en kunnen ze persoonlijke ambities meteen in praktijk brengen.

De groep jongeren heeft ervoor gekozen een voetbaltoernooi te organiseren. Dit wordt het 6 vs 6 toernooi dat ieder jaar door Sportservice Schagen wordt georganiseerd. De inschrijving voor het toernooi gaat na de voorjaarsvakantie van start. Meer informatie over het project Heroes of the Cruyff Courts is te verkrijgen bij Sabine van Lochem, svanlochem@sportservicenoordholland.nl of 0224–214774.